Mlinpek a.d. Prnjavor - Revizorski izvještaj za 2021. godinu
Piko a.d. Prnjavor - Revizorski izvještaj za 2021. godinu
KP Komunalac a.d. Foča - Revizorski izvještaj za 2021. godinu