ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina - Finansijski izvještaj za decembar 2020. godine
Unicep trade a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2019. godinu
KP Vodovod i kanalizacija a.d. Šamac - Revizorski izvještaj za 2019. godinu