Duvan a.d. Bijeljina - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2021. godinu
Krajina osiguranje a.d. Banja Luka - Izvještaj revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2020. godinu
Autoservis a.d. Šamac - Finansijski izvještaj za 2020. godinu