Lutrija RS a.d. Banja Luka - Revizorski izvještaj za 2019. godinu
Malpreh a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2019. godinu
Veterinarska stanica a.d. Banja Luka - Revizorski izvještaj za 2019. godinu