DUIF Management Solutions - OAIF Aktiva Invest fond - Finansijski izvještaj za decembar 2019. godinu
Prodajno servisni centar Babić d.d. Brčko - Mišljenje revizora za finansijski izvještaj za 2018. godinu
Prodajno servisni centar Babić d.d. Brčko - Mišljenje revizora za finansijski izvještaj za 2017. godinu