Alpro a.d. Vlasenica - Finansijski izvještaj za treći kvartal 2020. godine
Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Polugodišnji konsolidovani finansijski izvještaj za 2020. godinu
DUIF Euroinvestment - OAIF Euroinvestment fond - Finansijski izvjestaj za mjesec septembar 2020. godine - korigovani